Honlapunk építésének célja:

A világtörténelem egyik kiemelkedő epizódjának, az 1956-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak, mint egy boltív zárókövének a felhasználásával, bemutatni a kommunista valóságot az 1917-es kezdetektől napjainkig.
A boltív hasonlatot azért is találjuk jellemzőnek, mert alakja megfelel az általános életciklus görbe alakjának. Ez a görbe először emelkedik, majd elérve egy csúcspontot csökkenni kezd. 1956 volt az a pont, ahol a kommunista projekt emelkedése megállt. Mert ekkor „lehullt az álarc”, ahogy az amerikai média személyiség Walter Cronkite jellemezte 1956 hatását.

Határozzuk meg, mielőtt továbbhaladnánk, hogy kommunizmuson sem a szerkesztők, sem a szerkesztők által jól ismert angol nyelvű szakirodalom nem azt a soha el nem érhető utópiát érti, melyet például „az állam elhalása” jellemez, hanem azt az egyszerű esetet, amikor a magukat kommunistának valló párttagok egyeduralomban kormányoznak egy országot.

Például, ahogy azt Ausztrália Nemzeti Értelmezőszótára a The Macquarie Dictionary (1997) a „communism” szónál meghatározza:
“olyan társadalomszervezési rendszer, melyben minden gazdasági tevékenységet a totalitarius állam irányít egy egyedüli és önmagának folyamatos létezést biztosító párt alatt”.