Katyn jeleníti meg a kommunizmus barbárságát

moszkvater.hu, B. Molnár László, 2019. április 13.

Egy berlini rádióműsorból szerzett 76 évvel ezelőtt tudomást a világ arról, hogy Katyn mellett az NKVD szinte kiirtotta a fogságában lévő lengyel főtiszteket és tiszteket. Az áldozatok számát a különböző becslések 22 és 23 ezer fő közé teszik. A lengyel parlament 2007-es döntése alapján április 13-a a katyńi bűntény áldozatainak emléknapja.

Már javában dúlt a II. világháború, amikor a rengeteg borzalmat tartalmazó hírek közül egy olyan tömeggyilkosságra derült fény, ami a valójában mutatta meg, milyen is a kommunista diktatúra, milyen is a sztálini Szovjetunió. Éppen 76 évvel ezelőtt, 1943. április 13-án a berlini rádió nyilvánosságra hozta a katyńi tömegsírok felfedezését, a szovjet Belügyi Népbiztonság, azaz az NKVD által legyilkolt lengyel hadifogoly katonatisztek holttesteivel. A németek propaganda célokból hozták nyilvánosságra a vérengzés részleteit, hogy bebizonyítsák a világnak és a nyugati hatalmaknak, milyen is valójában a szovjet diktatúra, és kivel kötnek szövetséget, ha Sztálin mellé állnak. Nem véletlenül jelentette ki Joseph Goebbels: „Katyn az én győzelmem.”

„A világ döbbenten állt, a szovjetek tiltakoztak, és azt állították, hogy a foglyokat valójában a nácik végezték ki 1941 nyarán”
Álláspontjuk mellett 1990-ig kitartottak, sőt, utólag kiderült, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat Hruscsov utasítására vizsgáló Alekszandr Selepin KGB-elnök 1959-ben még javaslatot is tett a meggyilkoltak személyi adatlapjának és dossziéjának a megsemmisítésére. Ez nem történt meg, így ma már pontosan tudható, mi is történt a szovjet hadifogságba került lengyel katonákkal.

A katyńi vérengzés néven ismert tömeggyilkosságot az SzK(b)P Központi Bizottságának Politikai Bizottsága 1940. március 5-én hozott döntését végrehajtva követték el az NKVD egységei a Szovjetunió területén lévő hadifogolytáborokban raboskodó lengyel – részben tartalékos – tisztek és főtisztek ellen. Az áldozatok számát nehéz pontosan megmondani, de a legtöbb becslés szerint 22 és 23 ezer közé tehető az áldozatok száma.

Kivégzett lengyel tisztek holttestei Katynban Fotó:EUROPRESS/AFP/Sputnik

A legyilkolt tízezreket Katynban, a Tver melletti Mednojében és a ma Harkov elővárosát képező Pjatyihatka erdeiben hantolták el tömegsírokban. Szintén ehhez az eseményhez kapcsolják a történészek annak a 7000 személynek a meggyilkolását, akiket az oroszok Nyugat-Fehéroroszország és Nyugat-Ukrajna börtöneiben tartottak fogva hadifogolystátusz nélkül, jóllehet közel 1000 lengyel tiszt is volt köztük.

Hogy kik voltak az áldozatok? Nos, az ma már bizonyított, hogy a tömeggyilkosságot a szovjetek azon lengyel tartalékos katonatisztek ellen követték el, akik a második világháború kirobbanásakor, 1939 szeptemberében a Lengyel Köztársaság keleti területein védték hazájukat az országba hadüzenet nélkül betörő szovjet agresszor ellen. Ezzel gyakorlatilag lefejezték a lengyel értelmiséget, hiszen tartalékos állományban jobbára a középosztálybeli férfiak szolgáltak. A katyńi áldozatok között egy parancsnok, két tábornok, 24 ezredes, 79 alezredes, 258 őrnagy, 654 százados, 7 tábori lelkész, 300 orvos, 20 egyetemi tanár, több száz ügyvéd, mérnök és tanár mellett több mint száz író és újságíró, valamint 200 pilóta is volt.
….
A konvojok vasúton, körülbelül egy nap leforgása alatt, Szmolenszken át Gnyezdovo állomásig vitték az áldozatokat, majd innen autóbusszal szállították őket a gyilkosság helyszínére. Itt a fiatalabb, erősebb tiszteknek a fejükre húzták katonai kabátjukat, kezüket pedig szovjet gyártmányú, egyenlő hosszúságra darabolt kötelekkel kötötték hátra. Valamennyiüket közvetlen közelről, tarkólövéssel, 7,65 mm-es kaliberű Walther PP típusú pisztollyal lőtték le. Egyes áldozatokat jellegzetes, négyszögletes szovjet szuronnyal is átdöftek.
„A szövetségesek tudomást szerezve a vérengzésről, valamint a valódi tettesekről, felelősökről, semmit sem tettek. Magáról a mészárlásról Churchill brit kormányfő és Roosevelt amerikai elnök is értesült, a szovjetekkel való jó viszony fenntartása érdekében azonban nem emelték fel szavukat”
….
„Az akkor még létező Szovjetunió 1990-ben végül elismerte, hogy a sztálini vezetést terheli a felelősség a mészárlásért”

Az orosz hírügynökség, a TASZSZ 1990. április 14-én közleményében a szovjetek hivatalosan bejelentették, hogy a katyńi gyilkosságokért a Szovjetuniót terheli a felelősség. Ugyanakkor Szergej Frigyinszkij legfőbb katonai ügyész még 2010 nyarán is hangsúlyozta, nem lát okot arra, hogy az 1940-es tömegmészárlások során megölteket a politikai megtorlások áldozatainak minősítsék és rehabilitálják.

A tömeggyilkosságot megrázó hitelességgel mutatja be Andrzej Wajda lengyel rendező Katyn című alkotása melyet 2008-ban a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra jelöltek. Wajda filmje a második világháború alatt történt katyńi mészárlás történetét meséli el, amikor a szovjetek több mint tizenötezer elfogott lengyel tisztet és civilt – köztük Wajda édesapját – ölték meg egy erdőben. Az 1940-ben meggyilkolt emberek holttesteit rejtő tömegsírokat a német hadsereg fedezte fel 1943-ban.
Wajda megrendítő hitelességgel ábrázolja a 66 évvel ezelőtti eseményeket. A történet túlmutat a fogva tartott, kétségbeesett, életben maradásukban az utolsó pillanatig reménykedő katonák sorsán, velük egyenrangú, sőt hangsúlyosabb helyett kapnak a filmben feleségeik, testvéreik, szüleik, akik öt évig semmit sem tudtak és semmilyen hírt nem kaptak szeretteikről. A dráma szinte végig néma csendben, zenei aláfestés nélkül zajlik. Minden jelenet és történet önmagában is katartikus, beleértve a sokkoló végjátékot.
A sztálini rendszer által elkövetett tömeggyilkosság nemcsak a lengyel hadsereg és a lengyel családok tragédiája, hanem minden olyan közép-európai nemzeté is, amely az azt követő évtizedekben a kommunizmus alatt szenvedett. Kijelenthető, hogy Katyn esszenciálisan jelenítette és jeleníti meg a kommunizmus minden barbarizmusát, embertelenségét és tisztességtelenségét.

[1] Ámon Antal jegyzete: Miután a németek megtalálták a Katynban lemészárolt lengyelek tömegsírjait, többek között Szövetséges hadifoglyokat is vittek a helyszínre, szemtanúnak.
Ezek között volt John H. Van Vliet alezredes, aki Donald B. Stewart századossal együtt jelen volt az exhumálásoknál.
Kiszabadulása után Van Vliet rögtön átfogó jelentést írt helyszínelői tapasztalatairól felettesének, Birrell tábornoknak.
A tábornok azonnal megparancsolta Van Vlietnek, hogy „maradjon csöndben ebben az ügyben”, majd a jelentés hivatalos példánya is eltűnt.
(Forrás: Louis FitzGibbon: Katyn, The Noontide Press, 1979, 184.old.)
És:
Maga Churchill bizalmas kormányülés jegyzőkönyvei a Katyn- tömegsírok felfedezése után még több brutalitással mutatták az angolok pragmatizmusát. 1943. április 28-án Churchill Eden-nek így írt: „Nincs haszna morbid módon körüljárni a három éves szmolenszki sírokat.”  Nincs haszna, miközben Anglia (és Franciaország) épp a lengyelek érdekében üzent hadat a németeknek.
(Forrás: Laurence Rees, Behind Closed Doors, Stalin, the Nazis and the West, BBC Books, 2008, 186.old.)